PT39/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Oliver Krajčovič
 • IČO: 30718350
 • Adresa:9. mája 351, 956 11 Ludanice
 • Celková suma:1 149,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT39/ZT2/2023
 • Predmet: revízie zdravotníckej techniky v počte 18 ks v zmysle prílohy
 • Opis predmetu zákazky:REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ/ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY V ZDRAVOTNÍCKYCH
  ZARIADENIACH v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT39/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:29.06.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.07.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Revízie elektrických zariadení zdravotníck... 29.06.2023 doc - 82.5 kB
Tlačiť