PT39/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: NIMAG, spol. s r.o.
 • IČO: 31337775
 • Adresa:Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:1 974,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT39/ZT2/2022
 • Predmet: BTK 2 ks - Defibrilátor PRIMEDIC s EKG
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
  kontakt: 02/48234244
 • Dátum zverejnenia:09.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť