PT38/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtronic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46410759
 • Adresa:Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:3 504,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT38/ZT1/2023
 • Predmet: Vysokorýchlostná chirurgická vŕtačka Midas Rex Legend EHS Inv.č. 1I12594 Výr.č. NTC68547
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – nefunguje, chyba je niekde v Perforátore AD03, mikromotor EM100-A, kábel EA2-010713
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, tel. kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT38/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:08.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť