PT36/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.
 • IČO: 26435357
 • Adresa:Pod bání 8, 180 00 Praha 8
 • Celková suma:1 272,61 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT36/ZT2/2022
 • Predmet: Sterilizátor plazmový STERRAD
 • Opis predmetu zákazky:oprava - nenačíta kazety, porucha ventilu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica akad. L. Dérera
  winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť