PT34/ZT3/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Surgipa Medical, spol. s r.o.
 • IČO: 27275230
 • Adresa:Konečná 252, 40001 Ústí nad Labem
 • Celková suma:2 153,28 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT34/ZT3/19
 • Predmet: oprava prístroja - monitor EndoCompact S XION ORPC211 (nenahráva zvuk)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť