PT33/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: PRAGOLAB s.r.o.
 • IČO: 31352839
 • Adresa:Drieňova 34, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:2 261,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT33/ZT4/2023
 • Predmet: / Chromatograf so spektrom GC-MS ITQ – profilaktická prehliadka a prečistenie systému 2/ Filamenty k chromatografu - Repasácia 3 ks filamentov
 • Opis predmetu zákazky:Profylaktická prehliadka chromatografu a repasácia 3 ks filamentov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT33/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:21.06.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.06.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:23.06.2023
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť