PT30/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TradeMedical, a.s.
 • IČO: 50822098
 • Adresa:Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
 • Celková suma:1 483,92 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT30/ZT4/2023
 • Predmet: Pľúcny ventilátor SW 300 zn. Mindrey 2 ks 1/ Inv.č. 4I14653, v.č. GB87006296 2/ Inv.č. 4I15336, v.č. GB06021725
 • Opis predmetu zákazky:Pravidelná servisná prehliadka + výmena 02 senzora (alarmuje)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT30/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:26.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť