PT30/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INAMED s.r.o.
 • IČO: 44484275
 • Adresa:Šustekova 37, 851 04 Bratislava
 • Celková suma:2 880,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT30/ZT2/2022
 • Predmet: Aspirátor ultrazvukový chirurgický zn. INTEGRA CUSA CLARITY Inv.č. 2I11986 SN: 1703001IE
 • Opis predmetu zákazky:BTK prístroja spolu s príslušenstvom
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT30/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:19.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť