PT2/UNB/2024

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenská legálna metrológia, n.o.,
 • IČO: 31442552
 • Adresa:Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:1 608,57 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT2/UNB/2024
 • Predmet: Vyhodnotenie termoluminiscenčných dozimetrov V zmysle Zákona o metrológii (Január a február 2024)
 • Opis predmetu zákazky:Dozimetre: celkový počet 332 ks
  Nemocnica Staré Mesto:
  - Celotelové 47 ks
  - Prstové 13 ks
  Nemocnica Petržalka:
  - Celotelové 118 ks
  Nemocnica Ružinov:
  - Celotelové 154 ks

  CPV: 71700000-5 Monitorovacie a kontrolné skúšky.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie prístrojov: kliniky a oddelenia UNB

  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT2/UNB/2024,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:21.03.2024
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.03.2024
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť