PT29/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia, spol. s r.o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:180,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT29/ZT1/2023
 • Predmet: RTG digitálny mobilný ACCORD Inv.č. 1I10454 Výr.č. 932-18-011-043
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – neposiela snímky do systému PACS
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT29/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:17.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť