PT28/ZT2/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenská legálna metrológia, n.o.
 • IČO: 37954521
 • Adresa:Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:3 780,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT28/ZT2/20
 • Predmet: overenie neinvazívnych tlakomerových a elektronických teplomerov v monitoroch vitálnych funkcií v počte 39 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera - KAIM
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:10.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť