PT28/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dental Denk, s.r.o.,
 • IČO: 36 332 763
 • Adresa:Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá
 • Celková suma:1 368,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT28/ZT1/2023
 • Predmet: Stomatologická súprava SMILE SHARM zn. Chirana 1/ v.č. 0054300 2/ v.č. 003906 3 /Kompresor DUO, bez v.č. 4/ Kompresor DUO, bez v.č.
 • Opis predmetu zákazky:Demontáž a následná montáž súprav po realizácii rekonštrukcie ambulancie
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT28/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:16.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť