PT27/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT27/ZT1/2023
 • Predmet: Videolaryngoskop prenosný SET zn. STORZ, Inv. č. 1I09129 Výr. č. VS2190
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – batéria nedrží kapacitu, možno je zlý kontakt
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT27/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:16.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť