PT26/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia, spol. s r. o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:1 815,12 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT26/ZT1/2023
 • Predmet: Denzitometer celotelový kostný Hologic Inv.č. 1I11224 v.č. 301515M
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – tlačidlá na ovládanie skenovacieho lôžka sú necitlivé
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT26/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:16.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť