PT24/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:6 063,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT24/ZT2/2023
 • Predmet: Oprava - USG General Elektric VERSANA prístroj + príslušenstvo
 • Opis predmetu zákazky:USG prístroj vykazoval chybu sondy 4C, zároveň je poškodený vstup sondy L6-12-RS do USG prístroja.

  - Versana Active konzola, Inv. č. 2I13737 , SN: 6128014WX0
  - Kardiologická sektorová Sonda 3Sc-RS, Inv. č.: 2I13737.01,SN:890704WX0
  - Brušná konvexná sonda 4C-RS, Inv. č. : 2I13737.02, SN: 911217WX8
  - Lineárna sonda L6-12-RS Inv. č. : 2I13737.03, SN: 915542WX5
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT24/ZT2/2023,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:25.04.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť