PT24/ZT1/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtechnic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 50400100
 • Adresa:Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:2 028,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT24/ZT1/19
 • Predmet: oprava prístroja a zapožičanie náhradného prístroja USG Philips CX30 počas opravy (porucha - rozlepené jednotlivé častiplastového krytu)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť