PT23/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RADIX MEDICAL spol. s r.o.
 • IČO: 53718879
 • Adresa:Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:505,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT23/ZT2/2023
 • Predmet: Stôl operačný zn. Merivaara Inventárne číslo: 2I12406, Ref.č. 100060000, SN:190823-160128
 • Opis predmetu zákazky:Oprava a BTK – nízky výkon batérie
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT22/ZT2/2023,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:20.04.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť