PT1/ZT3/2021

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MG - Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48027073
 • Adresa:Hurbanova 3130/9, 916 014 Stará Turá
 • Celková suma:1 434,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT1/ZT3/2021
 • Predmet: Shaft k resektoru 24 CH R. Wolf 8654074
 • Opis predmetu zákazky:Oprava - nefunkčný
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Dátum zverejnenia:04.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.01.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť