PT19/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Marián Hammel s.r.o
 • IČO: 47773600
 • Adresa:Hody 1246, 924 01 Galanta
 • Celková suma:770,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT19/ZT2/2023
 • Predmet: Demontáž, odvoz a ekologická likvidácia prístroja - 2 ks
 • Opis predmetu zákazky:1/ Litotriptor RICHARD WOLF
  inv. č.: 5104038.

  2/Siremobil Compaqt - C rameno S
  inv. č.: 5104038.01
  SN: S03719S07
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT19/ZT2/2023,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:05.04.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť