PT15/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDIS Nitra, spol. s r.o.
 • IČO: 36531774
 • Adresa:Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra
 • Celková suma:2 931,12 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT15/ZT2/2023
 • Predmet: Kardiotokograf Avalon FM 20 PHILIPS Inv.č. 2I09133 SN: DE53023794
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – poškodený display monitora
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT15/ZT2/2023,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:27.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť