PT14/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia, spol. s r.o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:2 697,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT14/ZT2/2023
 • Predmet: RTG OPERA DIGI Inventárne číslo: 2I11985 Výrobné číslo: 34989
 • Opis predmetu zákazky:Oprava - RTG príslušenstva - nášľapný schodík k vyšetrovaciemu stolu - zlomený upevňovací prvok
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, tel. kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT14/ZT2/2023,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:16.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť