PT149/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Pavel Stáňa - CHIRSERVIS
 • IČO: 44174110
 • Adresa:Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislva
 • Celková suma:3 640,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT149/ZT1/2023
 • Predmet: Rhino-laryngo-fIbroskop zn. K.Storz Výrobné číslo: 2824153 Inventárne číslo: 1I08449.13
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – fibrolaryngoskopu. Je poškodená manžeta.DKP:1/08449.13
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Ružinov

  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT149/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:28.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.11.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť