PT146/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT146/ZT1/2023
 • Predmet: RTG BRIVO C rameno OEC 785 Essential zn. GE Výrobné číslo: B3S13043 Inventárne číslo: 1I08592
 • Opis predmetu zákazky:Oprava aretačnej brzdy bočného vychyľovacieho pohybu, C rameno je nestabilné, samovoľne sa posúva počas výkonu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Ružinov
  Umiestnenie prístroja:
  RDG pracovisko – kontakt Mgr. Mikuš 02/48 234 417
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48 234 244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT145/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:10.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.11.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť