PT13/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT13/ZT4/2023
 • Predmet: Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlášky č. 101/2018 Z. z.
 • Opis predmetu zákazky:RTG mobilný SIEMENS CIOS ALPHA s C ramenom , Inv.č. 1I10513, výr. č. 12944
  RTG digitálny mobilný ACCORD Inv.č. 4I14658, výr.č. 932-18-010-042
  RTG digitálny mobilný ACCORD Inv.č. 4I14659, výr.č. 932-18-015-047
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  Kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT13/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:07.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť