PT138/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným
 • IČO: 31332528
 • Adresa:Malinová 2/A, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:3 712,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT138/ZT1/2023
 • Predmet: Komponent k mikrochirurgickému systému EVA – Micro Phaco rúčka, výr.č.01-34302
 • Opis predmetu zákazky:Oprava nefunkčného prístroja
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/ 48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT138/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:13.10.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.10.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť