PT137/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • Celková suma:4 503,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT137/ZT1/2023
 • Predmet: RTG prístroje počte 16 ks
 • Opis predmetu zákazky:Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlášky č. 101/2018 Z. z.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov RTG oddelenia
 • Dátum zverejnenia:10.10.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.10.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlá... 10.10.2023 doc - 102 kB
Tlačiť