PT126/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RADIX MEDICAL spol. s r.o.
 • IČO: 53718879
 • Adresa:Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:2 424,00 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT126/ZT3/2023
 • Predmet: Optika LSK Hopkins K. STORZ 26003AE
 • Opis predmetu zákazky:Oprava - nedá sa zaostriť
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT126/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:27.10.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.10.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť