PT125/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným
 • IČO: 31332528
 • Adresa:Malinová 2/A, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:5 746,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT125/ZT3/2023
 • Predmet: Laparoskopická zostava LEMKE Inventárne číslo: 3I02197 Ref.: 1306CE445/P101-L01
 • Opis predmetu zákazky:Oprava - irigačno-odsávací prístroj má slabý výkon – nefunkčný prítok NaCL
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT125/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:27.10.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.10.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť