PT122/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:757,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT122/ZT1/2023
 • Predmet: USG Vivid T8R2,5 Inventárne číslo: 1I11491 Výrobné číslo: 6009680WX0
 • Opis predmetu zákazky:Oprava prístroja – ovládací kurzor nefunguje
  Umiestnenie prístroja: Nemocnica Ružinov, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny , 1. Posch.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt : 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT122/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:26.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť