PT121/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným
 • IČO: 31332528
 • Adresa:Malinová 2/A, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:3 780,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT121/ZT1/2023
 • Predmet: BTK 8 ks prístrojov
 • Opis predmetu zákazky:1/ Turniket Ulrich v počte 4 ks
  2/ Mikrochirurgický systém EVA 2 ks
  3/ Zdroj svetla Lemke XL300 1 ks
  4/ Zdroj svetla XL180 1 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Prístroje umiestené: Komplex operačných sál Nemocnica Ružinov
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT121/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:27.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť