PT116/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • Celková suma:1 188,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT116/ZT3/2023
 • Predmet: Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlášky č. 101/2018 Z. z.
 • Opis predmetu zákazky:1/ RTG ACCORD mobilný, SN:932-18-014-046 , Inv. č. 3I05179
  2/ Stena sklopná s RTG- OPERA, SN:34988, Inv. č. 3I05866
  3/ RTG CALYPSO, SN: 34911, Inv. č. 3I05863
  4/ RTG CALYPSO F, SN:34910, Inv.č. 3I05862
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie prístroja: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, RDG Klinika
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT116/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.

 • Dátum zverejnenia:27.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť