PT116/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT116/ZT1/2023
 • Predmet: RTG CALYPSO GMM, Inventárne číslo: 3I05864, Výrobné číslo: 34912
 • Opis predmetu zákazky:Oprava - vyšetrovací stôl aretuje iba v dvoch smeroch, v smere dlhšej osi stola sa pohybuje do oboch strán
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT116/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:14.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť