PT114/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Bohuš Chromiak - SAFIM
 • IČO: 30727880
 • Adresa:921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 895,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT114/ZT1/2022
 • Predmet: Vyšetrovacie gynekologické kreslo Golem Inventárne číslo: 1D0085166 Sériové (výrobné číslo): 007590/G
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – nefunguje posun stola hore , dole
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT114/ZT1/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:12.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť