PT110/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:584,88 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT110/ZT1/2022
 • Predmet: USG prístroj Voluson S10 BT16 Inventárne číslo: 1I10512 Sériové (výrobné číslo): VSX002324
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – plné úložisko, nedajú sa zálohovať snímky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT110/ZT1/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:14.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť