PT10/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TRIGON PLUS s.r.o.
 • IČO: 31340954
 • Adresa:Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:621,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT10/ZT2/2023
 • Predmet: BTK a validácia 5ks prístrojov
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: 1/ Centrifúga UNIVERSAL 320, inv.č.: 2I08783, SN: 0003551-02-00;
  2/ Odstredivka MPW 340, inv.č.: 2D0050295,SN: 295587 ;
  3/ Termostat biologický BD 115, inv.č.: 2I08122, SN: 01-25704; SN:02-25704
  4/ Inkubátor CO2 MITRE 4150 C, inv.č.: 2I08598, SN: 8035;
  5/ Lázeň vodná SUB AQUA DUAL PLUS, inv.č.: 2D0068191, SN: SG86GB/QW1226003
  Cenovú ponuku zaslať na e-mail: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť