PT10/ZT2/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT10/ZT2/2019
 • Predmet: Prenájom prístroja - neuronovigačný prístroj pre neurochirurgickú kliniku na obdobie 6 mesiacov
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbova 5, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bc. Elena Winklerová , winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
prenájom neuronavigačného prístroja pre ne... 04.02.2019 doc - 74 kB
Tlačiť