PT109/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: General Electric International (Slovensko), s.r.o.
 • IČO: 35 705 795
 • Adresa:Prievozská 9, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:17 711,29 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT109/ZT1/2023
 • Predmet: RTG BRIVO Essential OEC 785 GE Výrobné číslo: B3S13043 Inventárne číslo: 1I08592
 • Opis predmetu zákazky:Oprava –prístroj po zhotovení snímku neumožňoval jeho spracovanie - "zamrzol". Po reštarte už odmietol exponovať.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT109/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:31.08.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť