PT109/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT109/ZT1/2022
 • Predmet: Optika HOPKINS 28731 BWA 30° , krátka zn. K. STORZ Inventárne číslo: 1I08605.11 Sériové (výrobné číslo): 120VLA
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – zahmlená, jemne ohnutá
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt: winklerova@unb.sk
  02/48234244
 • Dátum zverejnenia:14.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť