PT101/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: CMI spol. s.r.o.
 • IČO: 35733853
 • Adresa:Na Slavíne 3 811 06 Bratislava
 • Celková suma:7 620,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT101/ZT3/2023
 • Predmet: Vestibulárna vyšetrovacia jednotka Otometrics Inventárne číslo: 3I05901.01 Výrobné číslo: 0977103
 • Opis predmetu zákazky:Oprava irigátoru – nechladí a nezohrieva
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT101/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:05.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť