PT 52/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • Celková suma:4 392,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT 52/ZT2/2023
 • Predmet: Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlášky č. 101/2018 Z.z.
 • Opis predmetu zákazky:Statické RTG prístroje:
  1/ MP-50 Chiraktis CR-AGFA CR30- polikl. č. dv. 123; SN: 05/059/4169; inv. č. 2I08286
  2/ LISTEM EPS 50 R - CR AGFA CR30 - inf. pavilón RTG; SN: 2117; inv. č. 2I06791
  3/ Siemens Uroskop Omnia Max Fluorospot Compact FD - OP urol. kl. 3.p.,
  SN: 4040; inv. č. 2I09237"
  4/ TL 3000 PAUSCH X VISION Roesys- urgentný príjem CPO- RTG -2. posch., inv. č. 2I09324
  5/ RTG CALYPSO GMM – DIGI RAD DIGITEC; č. dv. 134 SN: 35706; inv. č. 3I05870
  6/ RTG OPERA GMM – D4000RF_PAV GMM; č. dv. 117 SN: 34989; inv. č. 2I11985 "

  Pojazdné RTG prístroje:
  7/ POLYMOMIL III Siemens -30 AGFA CR 30, inf. pavilón, JIS - 4.p. SN: 20230;
  inv. č. 2I08741
  8/ GMM ACCORD DR – MOBIL RAD DIGITEC; SN: 932-18-012-044; inv. č. 2I11346
  9/ GMM ACCORD DR – MOBIL RAD DIGITEC, SN: 932-18-017-049; inv. č. 2I11347
  10/ TMS 300 INFOTEC- TECHNIX - CR - AGFA CR 30; SN: 3908112998; inv. č. 1I08003

  C-ramená pre OP sály:
  11/ Siemens Arcadis Varic OP č. 1 KÚCH - 4.p. /;SN: 7183 ; inv. č. 2I09166
  12/ Philips BV Endura family PHILIPS MEDICAL SYSTEMS- OP č. 2 KÚCH - 4.p. ;
  SN: 1112; inv. č. 1I08178
  13/ GE OEC Elite CFD SUPER C GE Healthcare surgery ; OP č. 3 KÚCH - 4.p.
  SN: FBHXXX00175; inv. č. 2I11344
  14/ GE OEC Elite CFD SUPER C GE Healthcare surgery /; OP č. NCH -6.p.
  SN: FBHXXX00176 ; inv. č. 2I11345"
  15/ RTG mobilný dig. s C ram.20.d; SN: 13000; inv.č.: 2I11351
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie prístrojov : Skiaskopia a skiagrafia Nemocnica akad. L. Dérera Kramáre

  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48 234 244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT52/ZT2/2023,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.


 • Dátum zverejnenia:27.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť