OPR72300054

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ECODER s.r.o.
 • IČO: 50105787
 • Adresa:Cerová 236, Cerová
 • Celková suma:1 710,72 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: OPR72300054
 • Predmet: deratizácia a dezinsekcia
 • Opis predmetu zákazky:likvidácia hrabošov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť