OPR72300041

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: tzBIMs.r.o
 • IČO: 50127799
 • Adresa:Trnavská cesta 26 - 821 08 Bratislava
 • Celková suma:3 000,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: OPR72300041
 • Predmet: vyhotovenie PD
 • Opis predmetu zákazky:vyhotovenie PD
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.08.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.08.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť