OPR72300025

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ecoder s. r.o
 • IČO: 50105787
 • Adresa:90633 Cerová 236
 • Celková suma:1 119,17 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: OPR72300025
 • Predmet: Deratizáca a dezinsekcia
 • Opis predmetu zákazky:Likvidácia švábov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť