OPR72300016

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dezider Németh-montáž opravy a revízie výťahov
 • IČO: 11701277
 • Adresa:
 • Celková suma:5 004,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: OPR72300016
 • Predmet: Opakov.úradná skúška výťahov odb.skúška zdvíh.zariadenia
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:04.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť