OPR72100049

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Weishaupt spol. s r.o.
 • IČO: 3160589331605893
 • Adresa:Rákoš 8835/1, Zvolen
 • Celková suma:545,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: OPR72100049
 • Predmet: Nastavenie horákov na kotloch
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.08.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.08.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť