č.34/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • Celková suma:4 896,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: č.34/ZT2/2022
 • Predmet: Skúšky dlhodobej stability RT prístrojov v zmysle Vyhlášy č. 101/2018 v počte 17 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt: winklerova@unb.sk
  02/48234244
 • Dátum zverejnenia:20.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Skúšky dlhodobej stability RTG prístrojov,... 20.07.2022 doc - 83 kB
Tlačiť