9/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 9/2019
 • Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických a bleskozvodov v Nemocnici Ružinov, v zmysle prílohy
 • Opis predmetu zákazky:Objekty a oddelenia v zmysle prílohy :
  - Monoblok
  - Užšie komplementy
  - Širšie komplementy
  - Popáleniny
  - Kuchyňa
  - Poliklinika
  - Pavilon D
  - Bleskozvody
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 13.9.2019 do 9.00 hod. , v CP je potrebné uviesť cenu bez DPH a cenu s DPH za predmet zákazky.
  Termín obhliadky dňa 11.9.2019, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:10.09.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických 10.09.2019 ods - 19.54 kB
Tlačiť