PT132/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • Celková suma:528,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT132/ZT3/2023
 • Predmet: Vypracovanie dokumentácie na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia, podľa zákona 87/2018 § 28 ods. 4 písm. a) ako podklad pre RÚVZ na povolenie prevádzkovania prístroja:
 • Opis predmetu zákazky:1/ RTG digitálny mobilný Zenition 70 FD12,
  Inv.č.: 3I07798, SN: 2741
  2/ RTG ACCORD DR digitálny mobilný pristroj,
  Inv.č. : 3I07817, SN: 972-23-013-394
  3/RTG ACCORD DR digitálny mobilný pristroj,
  Inv.č. : 3I07818, SN: 972-23-014-395
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko sv. Cyrila a Metoda
  Umiestnenie prístrojov :
  Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB – Skiaskopia a Skiagrafia
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT132/ZT4/21, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:30.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.12.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť