5-RPČ - ZRUŠENÉ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5-RPČ - ZRUŠENÉ
 • Predmet: Kosenie trávnatých plôch, zber, odvoz a likvidácia trávy v UNB nemocnici akad.L.Dérera, Limbová 5, BA, o rozlohe 44 000 m2.
 • Opis predmetu zákazky:Kosenie areálu nemocnice, lúk, svahov/rovín a obkosenie okolo kríkov, stromov, dopravných značiek a iných prekážok na ploche.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.08.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.08.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť