76-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Carl Yeiss Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 46 095 969
 • Adresa:Račianska 12481/77/A Bratislava 831 02
 • Celková suma:1 426,80 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 76-zt-2017
 • Predmet: Operačný mikroskop OPMI PENTERO zn. ZEISS
 • Opis predmetu zákazky:Oprava operačného mikroskopu OPMI PENTERO zn. ZEISS, nízka svietivosť mikroskopu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť